Aktualnie

Zobacz nas na Facebooku www.facebook.com/pages/Parafia-Rzymskokatolicka-pw-Niepokalanego-Poczęcia-NMP-w-Iławie

. Start Służba Liturgiczna Ołtarza Poznaj swoją godność...
24
Sty
Poznaj swoją godność... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Liturgiczna Służba Ołtarza parafii NPNMP w Iławie
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
ZAWSZE I WSZĘDZIE!

 

Poznaj swoją godność...
» W czym wyraża się godność człowieka i chrześcijanina?
» Co ona oznacza dla bycia człowiekiem z klasą?
» Jak współpracować z Duchem Piękna (Duchem Świętym) w rozwoju godności?
» Co to znaczy, że jestem ikoną Boga jako lektor, ministrant?

Godność człowieka nie jest jednym z wielu przymiotów człowieka, czy ciągłym życzeniem, które człowiek pragnie spełnić. Godność zawiera się w samym bycie człowieka, w jego egzystencji.
>>>>>KLSO'07<<<<<

 

Jan Paweł II do ministrantów podczas audiencji generalnej - 1 sierpnia 2001.
... Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. ... Strój ministranta jest strojem szczególnym. Przypomina on szatę, którą zakłada każdy przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. Mam na myśli szatę chrzcielną, której głęboki sens wyjaśnia św. Paweł: «Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa» (Ga 3, 27). .... Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.
Często ministrant trzyma w ręku świecę. Jakże nie myśleć o tym, co powiedział Jezus w Kazaniu na górze: ŤWy jesteście światłem światať ( Mt 5, 14). Wasza posługa nie może ograniczyć się do pomieszczeń kościoła. Powinna promieniować w życiu codziennym: w szkole, w rodzinie i w przeróżnych środowiskach społecznych. Kto bowiem chce służyć Jezusowi Chrystusowi w kościele, powinien być wszędzie Jego świadkiem. ....
>>>>>JP II<<<<<

Służba Liturgiczna
Ministranci kojarzeni są zwykle z młodymi chłopcami, krzątającymi się wokół ołtarza w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów. Jednak obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy. Pełnią oni rozmaite posługi w czasie liturgii: są ministrantami, lektorami, kantorami czy ceremoniarzami.
Powołanie ministranckie jest specyficznym powołaniem do służby przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Jest przecież wielu rówieśników, którzy nie są ministrantami.
Przeżywając liturgie sakramentalną, ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako uwielbienie Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina. Zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje nie przestaje być ministrantem - człowiekiem bliższym Panu Bogu. W codzienności ministrant stara się postępować według reguł, które nazywamy "Zasadami Ministranta"

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Ministranckie pozdrowienie Króluj nam Chryste, wyraża to, że stara się on, by Chrystus królował w jego sercu i w sercach innych ludzi - Zawsze i wszędzie.

>>>>>Tomek LSO<<<<<

 

Pan Jezus powiedział:
«..Przyjdzcie do Mnie wszyscy,którzy utrudzeni i obciążeni jsteście,a Ja was pokrzepię.»

Bóg nas lektorów i ministrantów dołączył do swojego grona abyśmy byli głosicielami Słowa Bożego jak księża i katecheci. Bóg pozwala nam iść przez życie bez jakichkolwiek problemów, więc kolego starszy czy młodszy nie czekaj dołącz do ministrantów i lektorów, słóż Bogu Naszemu jeśli to zrobisz napewno nie uczyni Cię to słabszym ale wzmocni w wierze i duchu.
Jesteśmy jak małe motyle, które zaczynają się wykluwać z kokonu. Wielu z nas rozerwało moc sideł i weszło w świat Boga. Wielu z nas więzi się w nich ale inni pomagają im się z niego uwolnić i rozcinają kokon.

«Miłość Chrystusa przynagla nas, aby ci, co żyją, nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.»

Bóg ciagle uczy nas czynnej wiary i bezgranicznego zaufania Bogu. Oddając swoją posługę w kościele mozemy wyrazić gotowość do miłości i wierności wobec Boga. Bądz pewien, że Jezus Kocha Cię bezgranicznie: Kocha Cię i przyjmnie Cię takim jakim jesteś. Jezus jest przyjacielem, który pragnie powieżyć Ci wszystko co kolwiek wie: Ty zaś słuchaj Jego nauczania. Nie zniechęcaj się: również w momentach gdy wydaje Ci się, że nic nie osiagniesz, módl sie. Modlitwa i służba Bogu nie jest ucieczką: wejdz na nowo w codzienność napełniwszy się modlitwą.

«W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, nasycę się Twoim widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała.»

>>>>>Krzysiek M. LSO<<<<<

KRÓLÓJ NAM CHRYSTE
Herb Ministrancki
ZAWSZE I WSZĘDZIE!

Poprawiony: poniedziałek, 24 stycznia 2011 23:21
 

Zapraszamy na pielgrzymki

biuro podróży

Joomla 1.5 themes, business website host.

Komunikat

Modlitwa różańcowa dookoła Polski

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nieraz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.
Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.
Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017 r.
- w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
- w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),
- w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
- w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),
w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).
Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

Z naszej parafii jest organizowana pielgrzymka autokarowa do kościoła stacyjnego w Stegnie (nad morzem) - w sobotę 7 października 2017 roku. Wyjazd z parkingu przy naszym kościele o godz. 8:15, powrót ok. godz. 18:30. Koszt wyjazdu wynosi 25 zł. Prowiant i napoje we własnym zakresie. Są jeszcze wolne miejsca! Zapisy przyjmuje ks. Michał. Spotkanie dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę odbędzie się w czwartek 5 października po Mszy św. wieczornej w kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkich kochających Maryję i modlitwę różańcową!

Reklama
Reklama

Czytania liturgiczne

Czytania na każdy dzień
  • Czytania na piątek, 25 maja 2018

    Dzień powszedni - wspomnienie dowolne św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła

    (Jk 5, 9-12)
    Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed...

Reklama

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

Reklama
Reklama