Preambuła

Aktualnie

Zobacz nas na Facebooku www.facebook.com/pages/Parafia-Rzymskokatolicka-pw-Niepokalanego-Poczęcia-NMP-w-Iławie

24
Sty
Preambuła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Odnowa w Duchu Świętym "Józef"

Spotkania modlitewne:
- każda niedziela g. 1900
salki parafialne

Preambuła

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna jest łaską odnowy w Duchu Świętym o światowym charakterze w wielu wyrazach w Kościele katolickim, ale nie jest ani jednolita ani zjednoczona. Nie ma założyciela, ani grupy założycielskiej, ani listy członkowskiej. Jest raczej przepływem łaski, która pozwala pojedynczym osobom lub grupom wyrażać się w różny sposób oraz w różnych formach organizacji i aktywności, często całkowicie od siebie niezależnych, na rożnych stadiach rozwoju, z różnym naciskiem. Jednak mają te same fundamentalne doświadczenia i zmierzają do tego samego celu. Ten wzór luźnych powiązań można znaleźć na poziomie diecezjalnym i krajowym, jak i międzynarodowym. Powiązania te charakteryzuje wolne połączenie, dialog, raczej współpraca niż integrowanie się w uporządkowaną strukturę. Bycie liderem realizuje się bardziej poprzez służbę tym, którzy jej potrzebują niż przez rządzenie. W wielu rzeczywistościach Katolicka Odnowa Charyzmatyczna realizuje się jako ruch kościelny, ale są też struktury takie jak wspólnoty, sieci, szkoły ewangelizacji, stacje telewizyjne, stowarzyszenia, instytuty religijne i seminaria, domy wydawnicze, muzycy, misjonarze, kaznodzieje. Wszyscy, choć nie stowarzyszeni formalnie, w jakiejś specjalnej strukturze mają "charyzmatyczny" profil.

Centralne cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej czy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym jak się ją też nazywa, zawierają:

 1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego osobistego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
 2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w rożnych częściach świata chrztem w Duchu Świętym albo wylaniem Ducha Świętego, albo odnowieniem w Duchu Świętym. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
 3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej - w Kościele. Te dary, zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne rozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.
 4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła, głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
 5. Pielęgnowanie stałego wzrastania w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

 

Zapraszamy na pielgrzymki

biuro podróży

Joomla 1.5 themes, business website host.

Komunikat

Modlitwa różańcowa dookoła Polski

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nieraz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.
Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.
Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017 r.
- w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
- w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),
- w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
- w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),
w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).
Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

Z naszej parafii jest organizowana pielgrzymka autokarowa do kościoła stacyjnego w Stegnie (nad morzem) - w sobotę 7 października 2017 roku. Wyjazd z parkingu przy naszym kościele o godz. 8:15, powrót ok. godz. 18:30. Koszt wyjazdu wynosi 25 zł. Prowiant i napoje we własnym zakresie. Są jeszcze wolne miejsca! Zapisy przyjmuje ks. Michał. Spotkanie dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę odbędzie się w czwartek 5 października po Mszy św. wieczornej w kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkich kochających Maryję i modlitwę różańcową!

Reklama
Reklama

Czytania liturgiczne

Czytania na każdy dzień
 • Czytania na wtorek, 21 sierpnia 2018

  Wtorek XX tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie obowiązkowe świętego Piusa X, papieża

  (Ez 28, 1-10)
  Pan skierował do mnie te słowa: "Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ...

Reklama

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

Reklama
Reklama